Miljö & Kvalité

Smarta återvinningslösningar för en hållbar framtid

Alla världens länder har sedan 1 januari 2016 förenats genom plattformen Agenda 2030 och FN:s Globala mål. Representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället på global nivå arbetar gemensamt för att skapa en mer hållbar värld.

JBM Recyclings affärsidé är att erbjuda effektiva och miljöanpassade lösningar för avfallshantering och återvinning. Efter inventering av kundens avfallsflöden levererar vi, om önskat, en totallösning för alla slags avfall, inklusive optimerad logistik och ett smart behållarsystem.

I verksamheten ingår att samla in och återvinna avfall som sedan används till material i nya ¬processer. Vår uppgift är att samla in rätt material med kvalitet som är tillräckligt hög att blanda med nya motsvarande material.

Det hela sker i en cirkulär process. Alltså, vi tar emot och samlar in olika material och avfall ifrån kunder, men vi levererar även återvunnet material till kunder som återanvänder dem i sin egen tillverkningsprocess.

Miljöpolicy

Vi ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för att:

  • Minska miljöeffekterna från vår verksamhet
  • Ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt
  • Kontinuerligt arbeta med vår arbetsmiljö
  • Förebygga föroreningar
  • Följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Uppnå miljömålen inom ramen för företagets miljöledningssystem

 

Våra insatser ska styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Cirkulär ekonomi istället för slit- och slängsamhälle

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomi som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och ¬sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man har tillverkat – så länge det är möjligt. Och när ¬sakerna är förbrukade, återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall.

Ett nyfunnet ord för kretslopp helt enkelt.

Alla pratar om hållbarhet

När man pratar om hållbar utveckling så menar man utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi på JBM Recycling har lång erfarenhet av att hantera och ta vara på förbrukade produkter och avfall.

Ett samarbete med oss ska vara tryggt och enkelt. Vi har stor kunskap om våra kunders verksamhet, en gedigen materialkunskap som spänner över 120 år och drivet som krävs för att utveckla samarbetet. Självfallet är vi kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt kan du vara säker på att vi har de tillstånd och certifieringar som krävs för att driva vår verksamhet.

Det här kan JBM Recyling hjälpa dig med

Huvuddelen av materialet som hanteras av oss på JBM Recyling kommer ursprungligen från industrin men vi tar emot avfall även från andra typer av företag och från privatpersoner.

Vårt mål är att förenkla avfallshanteringen och att hitta kundanpassade lösningar. Vi erbjuder alla containerstorlekar för att passa avfallet som uppstår i just er verksamhet.

Ett råd är att välja flera containrar och sortera avfallen efter sort (t.ex. trä, well, skrot). Ur ett längre perspektiv är det både ekonomiskt, bra för miljön och ger dig samtidigt bästa möjliga ersättning för ditt avfall.

Vilka avfall hanterar vi?

Enklast är att kontakta oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt.

Dessa tjänster hjälper vi dig med

Enklast är att kontakta oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt.

Tillstånd