Container & kärl

Säker och miljövänlig förvaring och hantering

Med vår kunskap hjälper vi dig att förvara avfall på säkert, tryggt och miljömässigt korrekt sätt. Vi erbjuder flera olika typer av behållare, containrar och kärl. Efter inventering på plats hos er så gör vi en summering av vilka typer av behållare som passar för er verksamhet. Vi ger också förslag på lämpliga tömningsintervall som anpassas för att störa er verksamhet så lite som möjligt.

En miljöstation är ingenting annat än en återvinningscentral. Vi bygger miljöstationer åt företag enligt en standardiserad modell, t.ex. behållare för plast, metall, papper, kartong och farligt avfall. Vi har möjlighet att anpassa sammansättningen av miljöstationens behållare och kärlstorlek efter företagets behov.

Vill du veta mer om våra Container- och kärl- lösningar?

Kontakta oss och berätta vad du behöver.

Vill du ha en miljöstationslösning?

Kontakta oss och låt oss hjälpa dig.