Plast & Papper

Vi fixar insamling, återvinning och hante­ring

Plast- och pappersavfall kan uppstå på en rad olika sätt i en verksamhet. Det kan handla om spill i produktionen eller använda för¬packningar. Vi tar hand om insamling, återvinning och erbjuder en enkel och kostnadseffektiv hantering.

Plast & Returpapper

Returpapper samlas in för vidare transport till returpappersanläggning. Där sorteras det, kvaliteten kontrolleras och allting packas i balar för vidare leverans till pappersbruken.

Plast är ett samlingsnamn för hundratals olika sorters plaster. Därför kan man inte återvinna all plast tillsammans eftersom de har olika smälttemperaturer och egenskaper. Vi guidar er så att avfallshanteringen blir rätt.

Vill du prata avfallshantering för plast- och papper?

Kontakta oss så pratar vi vidare.