Elektronik

Gammal elektronik blir ny!

Elektronikavfall innehåller ädelmetaller och material som lämpar sig utmärkt för återanvändning till nya produkter men elektronik innehåller också farligt avfall, som batterier och kvicksilver. Därför är det viktigt att ta hand om elektroniken på rätt sätt. Vi erbjuder kärl och burar för smidig avfallshantering.

Den insamlade elektroniken skickas till godkända sorteringsanläggningar där materialet kvalitetssäkras. Efter denna återvinningsprocess är det kvalitetssäkrade materialet redo att nå nya användare, t.ex. stålverk, gjuterier och plastproducenter och får därmed nytt liv enligt den cirkulära ekonomiska modellen.

Exempel på produkter vi tar emot

  • Småapparater
  • IT-utrustning
  • Plattskärmar
  • Gamla TV-apparater/monitorer
  • Kylapparater

Vill du diskutera ditt behov av elektroniskt avfall?

Vi finns här för dig. Kontakta oss så får du svar på dina frågor.