Övrigt avfall

Biologisk avfall, energiåtervinning och deponi

Vi hjälper dig att hantera organiskt och brännbart avfall, överblivet trä- och konstruktionsmaterial samt deponifraktioner. Med en noggrann sortering och värdering av ditt avfall skapar vi möjligheter för dig att omvandla kostnader till intäkter samtidigt som att man gör en miljöinsats. Genom denna metod kan vi också minska mängd avfall som ska till deponi.

Varför ska du få hjälp med hantering av biologisk avfall, energiåtervinning och deponi?

  • Osorterade avfallsfraktioner och deponi ger dig högre kostnader
  • Kunder är mer miljömedvetna och ställer högre krav på sina leverantörer
  • Nationella- och EU mål, tuffare lagstiftning- och regelverk påverkar hantering av organiskt avfall, deponi, bygg- och rivningsavfall, mm.

Dessa tjänster hjälper vi dig med

  • Glas, gips, gummi, däck, textil och isolering
  • Biologiskt avfall
  • Konstruktionsmaterial, förbränningsrester
  • Deponifraktioner
  • Fibersediment från pappersbruk

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så ska vi hjälpa dig.