Totallösningar

Totallösning för enkel och kostnadseffektiv avfallshantering

Om du letar efter en smidig och kostnadseffektiv lösning av er avfallshantering kan vår totallösning vara vad du söker. Vi fungerar som totalentreprenör och därmed som din enda partner för alla olika typer av avfall.

Vi hjälper er att bygga upp ett effektivt system för sortering av återvinningsmaterial och erbjuder ett brett utbud av containrar och kärl. Vi kundanpassar kärl, containrar och lösningar efter dina behov, samt tömningsintervall och hantering.

Genom en personlig kontakt går vi igenom ett antal steg med enkla och effektiva lösningar för samtliga avfallsslag i er verksamhet.

Hur går det till?

  1. Vi börjar med att göra en inventering av era avfallsflöden. Därefter får du en lösning för alla olika avfallsslag. Lösningen innehåller även optimerad logistik och ett systemförslag för behållarna/kärlen.
  2. När vi är överens om innehållet under punkt 1 så skapar vi en offert på totallösningen.
  3. När vi enats om detaljerna upprättar vi ett avtal.
  4. All personal får möjlighet till vår miljöutbildning där fokus läggs på kostnadseffektiv sortering.
  5. Behållarsystemet som behövs för ert avfall placeras ut.
  6. Tillsammans förser vi behållarna med korrekt märkning.
  7. Du kommer att uppdateras löpande via regelbundna möten. Statistik sker via webbaserade rapporter.