Bilskrotning

Komplett lösning från upphämtning, nedmontering till avregistrering

Personbilar som inte längre används klassas som farligt avfall tills de är tömda på farliga vätskor och komponenter. Ett fordon är fullt av miljöfarligt avfall som t.ex oljor, batterier, elektronik och tungmetaller som bly och kvicksilver.

JBM Recycling hjälper dig att ta hand om din personbil (max vikt 3,5 ton). Vi är en auktoriserad bilskrot och har tillstånd att hantera denna typ av avfall. Vi ansvarar genom bilskrotningsförordningen för att det uttjänta fordonet omhändertas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Vi samlar in, hanterar och lagrar vätskor och komponenter. Vi ser också till att ditt fordon avregistreras i vägtrafikregistret.

Bra att veta när du skrotar bilen

Om ägaren lämnar bilen för skrotning behövs:

  • Senaste registreringsbevis
  • Godkänd, giltig legitimation

 

Om ett ombud lämnar bilen för skrotning behövs:

  • Senaste registreringsbevis, signerat av ägaren
  • I fältet ”övrig anmälan” ska ägaren skriva ”Jag godkänner att bilen säljs till skrot
  • Godkänd, giltig legitimation för både ombud och ägare

 

Efter att bilen skrotats

  • Bilen avregistreras hos Trafikverket för att du ska slippa framtida kostnader för bilen
  • Bilen saneras och demonteras enligt gällande regler och lagar
  • Bilen sönderdelas (fragmenteras) i en särskild sorteringsmaskin. Stål, aluminium och koppar sorteras i olika fraktioner. Tyg och plaster sorteras separat.
  • Metallfraktionerna transporteras till smältverk för att bli nya metaller. Tyg och plaster går till återvinning eller ändstation.

Upphämtning av skrotbilar

Vi hämtar skrotbilar med kranbil. Kontakta oss för att beställa upphämtning.

Ersättning vid bilskrotning
Vi betalar marknadsmässig ersättning för varje komplett bil som skrotas hos oss. Om bilen inte är komplett görs ett avdrag.

Har du frågor kring bilskrotning?

Kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att svara på dina frågor.