Spol- och sugbil

Alla typer av slamsugning

Vi utför alla typer av slamsugning och kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och tankar. Vi hjälper även till exempelvis med tömning av fettavskiljare, oljeavskiljare och tvättrännor.

Dessa spol- och sugbilstjänster hjälper vi dig med

  • Översvämningsarbeten
  • Fettavskiljare
  • Oljeavskiljare
  • Tvätthallar
  • Reningsverk
  • ADR-transporter

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så ska vi hjälpa dig.