Rivningar

Organiskt, brännbart avfall, och konstruktionsmaterial, m.fl.

När man bygger ut och river fastigheter blir det oftast en mängd organiskt och brännbart avfall, t.ex. trä- och konstruktionsmaterial. Detta avfall brukar vi normalt sortera på plats. I undantagsfall kan central sortering i efterhand accepteras. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av produkter som kan återanvändas.

Kostnader för osorterat avfall och deponi ökar genom nationella mål, tuffare lagstiftning och hållbarhetskraven. Detta påverkar hanteringen av organiskt avfall, deponi samt bygg- och rivningsavfall. Vi har kunskapen och containrarna som hjälper dig.

Vi åtar oss små som stora projekt, till exempel allt från att demontera en oljetank i en villa, till att riva hela industrier.

Avfall vi kan hjälpa dig med hanteringen av

  • Glas, gips, gummi, däck, textil, isolering
  • Konstruktionsmaterial
  • Trä

Vill du diskutera rivningsavfall och deponi?

Kontakta oss för vidare information.